Odpovědi na nejčastější dotazy:

Soutěže se může účastnit každý, kdo chce ukázat své umění a je schopen si vybrat tu správnou kategorii. Každý soubor, jednotlivec či projekt je v naší soutěži vítán a všemi se bude zabývat porota složená z odborníků.

 

Stačí řádně a včas vyplnit a odeslat nominační formulář, který je k nalezení na našich webových stránkách.

 

Pokud si na soutěž troufne amatér samostatně či amatérské hudební těleso, jako jsou například dětské sbory, není v tom žádný problém. I jim je naše soutěž otevřená.

Ano, konečné rozhodnutí bude vždy pouze v rukách poroty.

Pokud tato nahrávka vznikne pouze pro potřeby soutěže a nebude v jiné distribuci či použita pro veřejnou produkci, tak to nutné není. Nicméně doporučujeme všem zastupování touto organizací a řádné nahlášení děl organizaci OSA dle uzavřených smluvních podmínek.

Ano, soubor nebo hudebník může přihlásit i více svých projektů během jednoho ročníku. Každý projekt však může být přihlášen pouze do jedné kategorie, nikoliv do více kategorií současně.

To možné není, všechny projekty ve všech kategoriích musí být přihlášeny do uzávěrky pro daný ročník.

Ano. Vítězové ve všech desíti kategoriích obdrží křišťálovou trofej CLASSIC PRAGUE AWARDS s grafikou partitury Leoše Janáčka.