Kategorie

Nominační kategorie

Cena je určena pro pěvce, instrumentalisty, dirigenty, sbormistry a skladatele do 30 let. Nominovaný může dovršit 30 let věku kdykoli v daném soutěžním roce.

 

Cena je určena pro pěvce, instrumentalisty, dirigenty, sbormistry, skladatele, hudební pedagogy a muzikology.

Cena je určena pro význačné zahraniční osobnosti a institutce, které se systematicky věnují propagaci české hudby, výjimečně i pro české umělce dlouhodobě působící v zahraničí na nejvyšší světové úrovni.

Soutěžní kategorie

Kategorie je určena pro instrumentalisty nebo pěvce s doprovodem orchestru, komorního souboru nebo jakéhokoli jiného nástroje, případně výkon bez doprovodu.

 

Kategorie je určena komorním nebo symfonickým orchestrům bez omezení stylového období, tj. od orchestrů staré hudby, přes smyčcové orchestry, komorní orchestry až po velké symfonické orchestry.

Kategorie je určena pro živé provedení opery, oratoria, kantáty nebo sborového koncertu. Je určena výhradně pro operní soubory a nebo sbory ve spojení s orchestrem, doprovodným souborem nebo zpívající a capella. Tato kategorie není určena sólistům.

Kategorie je určena pro komorní soubory o velikosti 2–9 hudebníků.

Kategorie je určena umělcům spojujícím klasickou hudbu s hudbou populární nebo folklorní (včetně etnické hudby, jazzu, rocku a dalších hudebních směrů). Není omezena počtem hudebníků a není rozdělena na instrumentální či vokální kategorie. Jako crossover projekt může být přihlášen živý koncert nebo projekt připravený jako nahrávka na CD nebo DVD, která v daném roce bude vydána.

Kategorie je určena pro všechny české skladatele bez omezení věku a je vyhrazena pro kompozice, které budou mít světovou permiéru v daném soutěžním roce.

Do této kategorie může být přihlášena jakákoli nahrávka sólová, komorní, sborová, orchestrální nebo operní vydaná v daném soutěžním roce. V této kategorii nemůže být nominována nahrávka crossover projektu.

Doplňkové kategorie

Hlavní mediální partner, Česká televize, uděluje cenu klasika roku. Ta bude vybrána z vítězů soutěžních kategorií.