Nominace za rok 2018

Sólistický výkon

Milan Al-Ashhab – housle
Dimitrij Šostakovič: Koncert a moll, No. 1, Op.77
Vídeň – 30. září 2018

Markéta Cukrová – mezzosoprán
Recitál
Rudolfinum – 19. února 2018

Jiří Vodička – housle
Camille Saint-Saens: Introduction and Rondo Capriccioso, op. 28 
Pablo de Sarasate: Carmen fantasy, op. 25 
Rudolfinum – 1. ledna 2018 

Komorní výkon

Bennewitzovo kvarteto
Robert Schumann, Bohuslav Martinů, 
Franz Schubert – komorní koncert ČSKH
Rudolfinum – 29. ledna 2018

Jaroslav Březina, Sylva Čmugrová a Martin Kasík
Leoš Janáček: Zápisník zmizelého
Festival Mahler Jihlava – 18. června 2018

Klavírní kvarteto Josefa Suka a Kristina Fialová
Komorní koncert ke 100. výročí vzniku Československa Rudolfinum – 21. října 2018 

Vokální výkon

Ensemble Inégal
dirigent Adam Viktora 
Alfréd Schnittke: Requiem / Arvo Pärt: Salve Regina 
Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže, Litomyšl – 3. července 2018

Kühnův dětský sbor
sbormistři Jiří Chvála, Petr Louženský 
Zahajovací koncert festivalu Dny B. Martinů 
Sál Martinů – 4. prosince 2018

Pražský filharmonický sbor
sbormistr Lukáš Vasilek
Gustav Mahler: Symfonie č. 2 c moll “ Vzkříšení”
Rudolfinum – 10. října 2018 

Orchestrální výkon

Česká filharmonie
dirigent Semjon Byčkov 
Gustav Mahler: Symfonie č. 2 c moll “ Vzkříšení”
Rudolfinum – 10. října 2018

Ensemble Inégal
Jan Dismas Zelenka:
Psalmi Varii separatim scripti
Kostel Panny Marie pod řetězem, 
Praha – 2. května 2018

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
dirigent Pietari Inkinen
Zahajovací koncert 84. sezóny
Smetanova síň Obecního domu – 
13. září 2018 

Nahrávka roku

Baborák Ensemble
Wolfgang Amadeus Mozart: 
Koncertantní symfonie Supraphon

Martinů Voices
Bohuslav Martinů: Madrigaly
Supraphon

Czech Ensemble Baroque
František Xaver Richter: Te Deum
Supraphon 

Crossover projekt

Čechomor a dechový orchestr Kumpánovi muzikanti
CD Nadechnutí (2018)

Floex + Tom Hodge a SOČR
CD A Portrait Of John Doe
Mercury KX / Decca

Katta
Projekt Vox Organi – varhanní autorský recitál 
Olomouc – 30. září 2018

Soudobá kompozice

Aleš Březina
Monumenta Bohemica pro symfonický orchestr
Národní muzeum Praha – 27.října 2018

Kryštof Mařatka
origINovation
Salle Cortot, Paříž – 16. dubna 2018

Lukáš Sommer
Galla Violin, koncertantní fantazie
Smetanova síň Obecního domu – 
25. dubna 2018

Talent roku

Milan Al-Ashhab
Lukáš Klánský
Olga Šroubková