Nominační proces, pravidla

Celé období 2020, 2021

Členové poroty dle svých možností sledují přihlášené a vybrané projekty roku.

30. listopadu 2021

Uzávěrka všech přihlášek na rok 2020/2021. Přihlášky (nominační formuláře) musí být úplně a správně vyplněny a musí odpovídat kritériím dané kategorie – všechny projekty musí být realizovány v době od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. Přihlášky je možné podat poštou, e-mailem či prostřednictvím webových stránek soutěže, na adrese www.classicpragueawards.eu.