Vítězové za rok 2017

Libor Pešek

Držitel ceny za celoživotní přínos 2017

Libor Pešek je významný český dirigent, žák Karla Ančerla, Václava Smetáčka a Václava Neumanna. V letech 1987–97 byl uměleckým ředitelem a šéfdirigentem Královského filharmonického orchestru v Liverpoolu. Jako hostující dirigent u České filharmonie, Slovenské filharmonie, Symfonického orchestru Hl. města Prahy FOK a dalších těles se doma i v zahraničí významně zasloužil o uvádění orchestrálního díla Josefa Suka a Bohuslava Martinů. V roce 1996 mu byl udělen Řád britského impéria, v roce 1997 převzal z rukou prezidenta Václava Havla Medaili Za zásluhy o stát I. stupně. Od roku 2007 stojí v čele Českého národního symfonického orchestru

John Tyrrell

 Internat. Ambassador of Czech Music 2017

Prof. John Tyrrell patří k respektovaným světovým muzikologům. Celý svůj profesní život spojil s českou hudbou a především s osobností a dílem Leoše Janáčka. Narodil se v Jižní Rhodésii (dnes Zimbabwe), hudební vědu vystudoval v Kapském Městě, od roku 1962 pokračoval v doktorském studiu na univerzitě v Oxfordu. Svou disertační práci zaměřil na českou operu (Oxford 1969), ale poté se již zcela zaměřil na Janáčkovu osobnost a dílo. Díky stipendiu Britské rady i Českého hudebního fondu měl možnost rok studovat prameny v brněnském Janáčkově archivu. 

Do tehdejšího Československa se pak pravidelně vracel a činí tak dodnes. Působil jako profesor na univerzitě v Nottinghamu, poté v Cardiffu. Řadu let byl vedoucím redaktorem prestižní encyklopedie New Grove Dictionary of Music and Musicians, ve které je česká tematika zpracována v nadstandardní kvalitě. Hlavní Tyrrellův přínos však spočívá v propagaci české hudby a především díla Leoše Janáčka ve světě. O české operní tvorbě napsal knihu Czech Opera, která se dočkala velkého ohlasu u nás i v zahraničí. Leoši Janáčkovi věnoval řadu vynikajících studií a knih. Za všechny zmiňme knihy Leoš Janáček: Káťa Kabanová nebo Janáček´s Operas – A Documentary Account, ve které zpřístupnil důležité prameny v anglickém překladu. To také platí o překladech edice Janáčkovy korespondence Intimate Letters. Leoš Janáček to Kamila Stösslová či edice pamětí Zdeňky Janáčkové My Life with Janáček: The Memoirs of Zdeňka Janáčková. Je spoluautorem katalogu Janáčkova díla Janáček´s Works: A Catalogue of the Music and Writings of Leoš Janáček. 

Významným Tyrrellovým dílem je obsáhlá dvoudílná janáčkovská biografe Janáček: Years of a Life, 1 (1854–1914), 2 (1914–1928), která vyšla v prestižním nakladatelství Faber and Faber. 

S dirigentem Sirem Charlesem Mackerrasem spolupracoval na nahrávkách Janáčkových oper pro frmu DECCA, které znamenaly nejdůležitější moment v prosazení Janáčkova díla ve světovém kontextu. Se Sirem Mackerrasem také připravil pro nakladatelství Universal Edition kritickou edici opery Její pastorkyňa, verze 1908, a minulý rok dokončil kritickou edici opery Z mrtvého domu, která se vrací k původnímu tvaru díla. Svými aktivitami i vědeckou prací zásadně ovlivnil vnímání české hudební kultury ve světě.

Petr Nekoranec

Talent roku 2017

Tenorista, který představuje jednu z nejvýraznějších postav nastupující pěvecké generace v České republice. Od září 2016 je frekventantem Lindemannova programu v newyorské Metropolitní opeře. V letech 
2014–2016 byl členem Bavorské státní opery v Mnichově a jejího operního studia, kde vytvořil řadu rolí včetně titulních rolí v Rossiniho opeře Hrabě Ory a v Brittenově opeře Albert Herring. Za roli Alberta Herringa mu byla 
28. 11. 2016 v Mnichově udělena Bavorská umělecká cena. V roce 2015 se probojoval do semifi nále Mezinárodní pěvecké soutěže královny Sonji v Oslu a v lednu roku 2017 se stal absolutním vítězem Mezinárodní soutěže Francesca Viñase v Barceloně.

Ivo Kahánek – klavír

Sólistický výkon

Bohuslav Martinů: Koncert pro klavír a orchestr č. 4
Mezinárodní festival Monte Carlo 25.3.2017

Kateřina Kněžíková a Kateřina Englichová

Komorní výkon

Kouzelné spojení harfy a zpěvu
Leoš Janáček, Jan. H. Trneček, Bohuslav Martinů,
Benjamin Britten, Jan F. Fischer, Sylvie Bodorová.
28. 11. 2018, Kongresové centrum Zlín